Spirituality Studies Darujte

Poslaním časopisu Spirituality Studies je publikovať vedecké štúdie, autobiografické články, vzdelávacie materiály a informácie, ktoré sa tematicky vzťahujú k spiritualite vo všetkých jej podobách. Časopis súčasne poskytuje fórum pre zdieľanie osobnej duchovnej skúsenosti. Spojením akademického, skúsenostného a didaktického prístupu k skúmaniu spirituality časopis vytvára unikátnu platformu pre porozumenie fenoménu spirituality a konštruktívny dialóg medzi rôznymi perspektívami a metódami jeho skúmania.

Časopis Spirituality Studies má nekomerčný a neziskový charakter, všetky publikované príspevky sú voľne dostupné pre širokú verejnosť. Svojou finančnou podporou sa môžete aj vy podieľať na inovatívnom projekte medzinárodného vedeckého časopisu o spiritualite – Spirituality Studies.